Funkcje programu
Narzędzia:
 • Mechanizm automatycznego pobierania darmowych Proxy Nowość! - mechanizm pozwala na pobieranie adresów Proxy z udostępnianych na stronach internetowych list darmowych adresów Proxy. Użytkownik podaje listę linków, z których Proxy mają zostać pobrane. eXdomain automatycznie wydobędzie adresy Proxy i pobierze je do programu. Następnie użytkownik będzie miał możliwość przetestowania pobranych Proxy i odrzucenia lub zachowania tych, które w danym momencie nie działają poprawnie.
 • Inteligentny System Dystrybucji Proxy Nowość! - wykorzystywane podczas skanowania Proxy są dynamicznie analizowane pod kątem prędkości działania i dostępności. Adresy, które działają wolniej lub są blokowane przez dostawców określonych wartości, zostają wstrzymane w użyciu do momentu przywrócenia ich pełnej funkcjonalności.
 • Integracja z MajesticSEO Nowość! - eXdomain pozwala na bezpośrednie sprawdzanie wartości oferowanych przez MajesticSEO (przede wszystkim BackLink), które widoczne są w tabeli wartości dla sprawdzanych domen. Możliwe jest także wprowadzenie swojego własnego klucza API dla MajesticSEO w konfiguracji programu i korzystanie z własnych planów subskrypcyjnych MajesticSEO.
 • Masowa analiza domen - eXdomain to narzędzie przygotowane do obsługi bardzo długich list domen (wygasających lub tworzonych przez użytkownika) z możliwością sprawnego analizowania setek tysięcy domen jednocześnie pod kątem Dostępności, Page Rank, Alexa Rank, Backlinks, WHOIS, Webarchive i wielu innych.
 • Pobieranie list domen wygasających - eXdomain umożliwia bezpośrednie pobieranie list domen wygasających od największych dostawców (MapaDomen.pl, Dropped.pl, DNS.pl, GoDaddy i wielu innych) bezpośrednio z poziomu programu. Dostęp do list jest bardzo prosty, jednym kliknięciem można pobrać wybraną listę domen wygasających z określonego dnia.
 • Sortowanie i filtrowanie - rozbudowane filtry i możliwość sortowania domen według wybranych wskaźników umożliwiają wyłonienie interesujących nas adresów z list zawierających setki tysięcy domen. Domeny można filtrować według ilości liter, słów kluczowych, wyrażeń Regex, rozszerzeń i wielu innych.
 • Filtrowanie list przed skanowaniem - możliwość zastosowania rozbudowanych filtrów przed skanowaniem pozwala odfiltrować do skanowania tylko te domeny z listy domen które spełniają nasze kryteria.
 • Typo Generator - pozwala szybko wygenerować listę typosów dla dowolnej domeny i poddać ją analizie bezpośrednio z poziomu programu.
 • Monitoring domen - umożliwia monitorowanie domen pod kątem zmian wartości w wybranych wskaźnikach, które prezentowane są na przejrzystych wykresach.
 • Obsługa Proxy - program wspiera obsługę adresów Proxy, co pozwala na odpytywanie dostawców wartości z różnych adresów IP, dzięki czemu prywante IP nie zostaną zablokowane. Przed skanowaniem użytkownik ma możliwość weryfikacji czy adresy działają poprawnie, aby nie rozpoczynać skanowania z niedziałającymi adresami Proxy.
 • Historia wyników skanowania - każda analiza przeprowadzana w programie jest zapisywana w historii. Użytkownik może w każdej chwili przywrócić historyczne wyniki skanowania, filtrować je i sortować.
 • Lista błędów - wszelkie błędy generowane podczas procesu skanowania są wyświetlane w specjalnym oknie wraz z opisem.
 • Sprawdzanie WHOIS - podczas skanowania każdej z domen automatycznie sprawdzany jest rekord WHOIS, którego wartość można wyświetlić jednym kliknięciem dla dowolnej domeny.
 • Wbudowana przeglądarka - każdy z adresów może zostać zweryfikowany natychmiastowo we wbudowanej przeglądarce internetowej.
 • Web Archive - eXdomain umożliwia natychmiastowy dostęp do Webarchive każdej ze skanowanych domen, co pozwala na zweryfikowanie archiwalnych treści dla danej domeny.
 • Zakładki - podział okna na zakładki umożliwia sprawne korzystanie z wszelkich funkcji programu.

Funkcje:
 • Wznawianie poprzedniego skanowania - każde skanowanie, które zostało przerwane lub zatrzymane może zostać z łatwością wznowione, bez ryzyka utraty dotychczasowych wyników.
 • Obsługa proxy HTTP/SOCKS5 - program obsługuje adresy Proxy HTTP/SOCKS5, które są niezbędne dla sprawdzania takich wartości jak dostępność, data wygasania, założone opcje na dany adres.
 • Import domen z pliku - program może analizować domeny z list domen wygasających lub list przygotowanych przez użytkownika.
 • Eksport domen do pliku - wygenrowane Typosy lub wklejone listy domen można eksportować do pliku zewnętrznego.
 • Skanowanie wielu domen jednocześnie - użytkownik ma możliwość konfiguracji ilości domen skanowanych jednocześnie w zależności od mocy komputera jaką dysponuje.
 • Odświeżanie pojedynczych wyników - przy skanowaniu listy tysięcy domen internetowych użytkownik ma możliwość natychmiastowego odświeżenia wartości dla pojedynczej lub kilku wybranych domen, bez konieczności uruchamiania procesu skanownia od początku.
 • Optymalizacja listy domen - każda lista domen może zostać zoptymalizowana przed skanowaniem przez usunięcie z niej zbędnych znaków lub przedrostków, jednym kliknięciem.
 • Darmowe automatyczne aktualizacje - aktualizacje programu są bezpłatne, co więcej przy każdym uruchomieniu program sprawdza dostępność aktualizacji i instaluje je automatycznie.

Dzięki eXdomain sprawdzisz nastęujące wartości:
Google
 • Site
 • Link Popularity
 • Page Rank
 • Fake Page Rank
Majestic SEO
 • Referring Domains
 • External Backlinks
 • External EDU Back Links
 • External EDU Back Links Exact
 • External GOV Back Links
 • External GOV Back Links Exact
 • Indexed URLs
 • Out Domains External
 • Out Links External
 • Out Links Internal
 • Referring IPs
 • Referreing Subnets
 • Page Title
 • Redirects to
Bing
 • Site
 • Link Popularity
 • Link From Domain
Alta Vista
 • Site
 • Link
 • Link Domain
DMOZ
 • DMOZ Sites
Alexa
 • Alexa Rank
Internet Archive
 • Web Archive
WhoIs
 • Availability
 • Expires
 • Purchased reserved
DNS
 • IP Address
Lexical
 • Domain length
SEMRush
 • Rank
 • Organic Keywords
 • Organic Traffic
 • Organic Cost
 • Adwords Keywords
 • Adwords Traffic
 • Adwords Cost
 1. Wyniki historyczne
  eXdomain
 2. Typo generator
  eXdomain
 3. Start programu
  eXdomain
 4. Skanowanie
  eXdomain
 5. Skanowanie w trakcie
  eXdomain
 6. Sprawdzanie proxy
  eXdomain
 7. Konfiguracja proxy
  eXdomain
 8. Okno konfiguracji
  eXdomain
 9. Konfiguracja SEMRush
  eXdomain
 10. Okno konfiguracji
  eXdomain
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Next >